ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

1.   บทนำ

เว็บไซต์นี้จัดการโดย บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด บริษัท บิวตี้วิลล์ จำกัด บริษัท บายดีดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 23/126-127,23/132-133 อาคารสรชัย ชั้นที่ 32 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

การอ้างอิงทั้งหมดถึง ''ของเรา'' ''เรา'' ''พวกเรา'' หรือ ''บริษัท'' ในนโยบายฉบับนี้และในประกาศว่าด้วยการเลือกใช้งานถือว่าอ้างถึง  บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด บริษัท บิวตี้วิลล์ จำกัด บริษัท บายดีดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามความเหมาะสม

เราพยายามปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจัดทำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิ่งที่เราอาจปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ การที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแสดงว่าคุณยอมรับประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา และยอมรับว่าเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามที่อธิบายไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับประกาศฉบับนี้ กรุณาอย่าให้รายละเอียดส่วนบุคคลกับเรา ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ได้รับการผนวกรวมและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานซึ่งมีผลต่อการที่คุณใช้งานไซต์โดยทั่วไป เราจะใช้ข้อมูลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ทางด้านล่างเท่านั้น

เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้เป็นระยะๆ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านประกาศฉบับล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้จะประกาศที่นี่

วันที่แก้ไขล่าสุด: มีนาคม 2020

รายละเอียดการแก้ไขที่สำคัญ

หัวข้อที่ 3 - รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อที่ 4 - รายละเอียดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อที่ 5 - การใช้ที่อยู่ IP

หัวข้อที่ 6 - การใช้คุกกี้และไฟล์ GIF

หัวข้อที่ 14 - รายละเอียดวิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อที่ 15 - รายละเอียดวิธีแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อที่ 16 - การโพสต์ข้อมูลในฟอรั่มสาธารณะ

หัวข้อที่ 20 - การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว{

หัวข้อที่ 21 - รายละเอียดการใช้ลิงก์ การอ้างอิง อินเตอร์เฟส และเนื้อหาจาก ไซต์ของบุคคลที่สาม

2.   เกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย

คุณต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หากว่าคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และ (หากแตกต่างกัน) ในเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย หรือทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย หากเราได้รับคำบอกกล่าวหรือเชื่อว่าใครบางคนที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา หรือตั้งสถานะข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และ (ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) เก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าไม่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไปเท่านั้น

3.   ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้ คำว่า ''ข้อมูลส่วนบุคคล'' หมายถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณให้โดยสมัครใจ เช่น การเข้าสู่การแข่งขัน การกรอกแบบสอบถามทางออนไลน์ หรือการให้รายละเอียดบัตรเครดิตเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนโดยอัตโนมัติ เมื่อเรียกดูเว็บไซต์นี้เช่น ที่อยู่ IP ของคุณและรายละเอียดของหน้าเว็บที่คุณเข้าชม

4.   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณเป็นผู้ตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ในบางกรณี เราอาจมีตัวเลือกว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากเราหรือจากบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้หรือไม่ (เช่น การเลือกรับหรือไม่รับข้อเสนอส่งเสริมการขายพิเศษ) ในบางสถานการณ์ คุณจะไม่มีตัวเลือกดังกล่าว เช่น เมื่อเราปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาให้คุณ ควบคุมดูแลธุรกรรมที่คุณร้องขอ หรือตามที่กฎหมายกำหนดw

คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เช่น หากคุณติดต่อเราเกี่ยวกับข้อสงสัย ลงทะเบียนในเว็บไซต์ ส่งต่อรายการไปยังเพื่อน ซื้อสินค้า กรอกแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมอยู่ด้วย ขอให้เราให้ข้อมูลแก่คุณ เข้าร่วมการแข่งขัน โพสต์ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ หรือใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแหล่งในเชิงพาณิชย์และ/หรือข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณชน อาทิ ตัวแทนจัดหาข้อมูล ฐานข้อมูลสาธารณะ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งที่มาอื่นรวมถึง: ชื่อ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อายุ นิสัยการเลือกซื้อ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (อาทิ การโพสต์ที่บล็อกและโซเชียลมีเดีย) ชื่อผู้ใช้หรือ ID สำหรับโซเชียลมีเดีย ภาพโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย และข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดียอื่นๆ (อาทิ จำนวนผู้ติดตาม) ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ในแต่ละกรณี

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเราแสดงว่าคุณเข้าใจอย่างครบถ้วนและยินยอมอย่างชัดแจ้งให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในประเทศหรือเขตแดนอื่นๆ การโอนและการประมวลผลใดๆ ที่เราทำจะเป็นไปตามประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้

5.   ที่อยู่ IP

เมื่อเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันอีเมลของคุณต้องใช้หน้าเว็บไซต์หรืออีเมลจากคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ควรได้รับข้อมูลที่อยู่โดยอัตโนมัติในที่ซึ่งส่งข้อมูล ซึ่งเรียกว่า "ที่อยู่ IP" คอมพิวเตอร์ของคุณ (IP ย่อมาจาก "Internet protocol" (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล)) สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ISP) ที่อยู่ IP จะต่างกันทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ เราได้รับที่อยู่ IP จากผู้ใช้ทั้งหมด เพราะเบราว์เซอร์ของคุณจะรายงานข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่คุณดูหน้าเว็บ เราจะไม่จัดเก็บที่อยู่ IP ในฐานข้อมูลกลาง ที่อยู่ IP เหล่านั้นจะได้รับการบันทึกลงในล็อกไฟล์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

ที่อยู่ IP อาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อระบุการเข้าถึงประเทศของบุคคล
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการจัดการตำแหน่ง GEO IP ซึ่งอาจแสดงแผนที่ที่อยู่ IP ให้กับประเทศต่างๆ
 • เพื่อวินิจฉัยปัญหาด้านบริการหรือเทคโนโลยีที่รายงานโดยผู้ใช้หรือวิศวกรของเรา ซึ่งเกี่ยวกับที่อยู่ IP ที่ควบคุมโดยบริษัทเว็บไซต์ที่เจาะจงหรือ ISP
 • ส่งโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดตามพื้นที่ภูมิศาสตร์หรือข้อมูลที่ได้จากที่อยู่ IP ของคุณ โดยทั่วไป ที่อยู่ IP จำนวนมากจะเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย หรือบริษัทชั้นนำในสถานที่หรือภูมิภาคที่เจาะจง นอกจากนี้ ข้อมูลรวมที่ได้จากที่อยู่ IP อาจได้รับการรายงานไปยังผู้โฆษณา
 • ประมาณจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากประเทศหรือภูมิภาคที่เจาะจงของโลก
 • ช่วยเหลือผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อติดตามประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายที่ผู้โฆษณาดำเนินงานในเว็บไซต์ของเรา เพื่อเยี่ยมชมและทำธุรกิจในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
 • ช่วยกำหนดว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่เราโฮสต์
 • ระบุว่าที่อยู่ IP ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (“บ็อต” หรือ “เว็บครอว์เลอร์”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นการตรวจสอบการโฆษณาที่ทำให้เราสามารถดูแลโฆษณาดิจิทัลของเราตามมาตรการด้านความปลอดภัยของแบรนด์ การโกงโฆษณา และความสามารถรับชม

6.   คุกกี้

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราใช้ "คุกกี้" เพื่อช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ประกาศฉบับนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้และวิธีที่คุณจะสามารถควบคุมคุกกี้แก่คุณ การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไปตามประกาศนี้ หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้เหล่านี้ กรุณาดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ชื่อ ''ฉันจะปิดใช้งาน/เปิดใช้งานคุกกี้ได้อย่างไร'' ทางด้านล่าง

คุกกี้เป็นข้อความที่มีข้อมูลเชื่อมต่อกันซึ่งเว็บไซต์จะถ่ายโอนไปยังไฟล์คุกกี้ของเบราว์เซอร์ในฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถติดตามผู้เข้าชมเฉพาะ จดจำผู้เข้าชมที่กลับมาใช้งานอีกครั้ง และจดจำการตั้งค่าของผู้เข้าชม โดยทั่วไป คุกกี้จะมีชื่อโดเมนจากแหล่งที่มา "อายุการใช้งาน" และค่าของคุกกี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นหมายเลขจำเพาะที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้

คุกกี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน เช่น การปล่อยให้คุณนำทางระหว่างแต่ละหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจดจำความชื่นชอบของคุณ และการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าโฆษณาที่คุณเห็นทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับคุณและน่าสนใจสำหรับคุณมากกว่า

7.   เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เราใช้คุกกี้สองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 • คุกกี้ภายใน ซึ่งส่งจากเราไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง
 • คุกกี้ภายนอก ซึ่งส่งจากบุคคลภายนอกในนามของเรา เราใช้คุกกี้ภายนอกเพื่อช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ของเราและการใช้งาน รวมถึงเพื่อให้สามารถปรับแต่งโฆษณาได้อย่างเหมาะสม

8.   เราใช้คุกกี้เพื่ออะไร 

ประเภทที่ 1: คุกกี้ Strictly Necessary

คุกกี้เหล่านี้จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้คุณลักษณะต่างๆ เช่น การเข้าถึงบริเวณที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถให้บริการที่คุณขอได้ เช่น ตะกร้าช้อปปิ้งหรือการเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

9.   เราใช้คุกกี้ Strictly Necessary ประเภทใดในเว็บไซต์ของเรา

ตัวอย่างคุกกี้จำเป็นถาวรซึ่งเราอาจใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ คุกกี้ Content Management ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบการจัดการเนื้อหา และคุกกี้ Template Preference ซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และช่วยให้เว็บไซต์มีลักษณะและความรู้สึกตามแบบที่ประสงค์

นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้และปลั๊กอิน Social Sharing ปลั๊กอิน Social Sharing จะทำงานโดยเชื่อมโยงคุณกับไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค อาทิ Facebook และ Twitter และช่วยในการตอบโต้กันระหว่างกิจกรรมของคุณในไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บไซต์ของเราผ่านการจัดการของคุณ ตัวอย่างเช่น การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Facebook เพื่อลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และการใช้ ‘ชอบ (Like)’ ใน Facebook รวมถึงการกดปุ่ม ‘แบ่งปัน (Share)’ บนไซต์ของเรา คุกกี้ Social Sharing จะใช้ในการจดจำว่าคุณเคยลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของเราแล้ว

ประเภทที่ 2: คุกกี้ Performance

คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชม เช่น หน้าที่ผู้เข้าชมไปบ่อยที่สุด และในกรณีที่ได้รับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจากหน้าเว็บ คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้เข้าชม ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมจะได้รับการนำมารวมกัน ดังนั้นจึงไม่มีการระบุชื่อ ข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น

10.   เราใช้คุกกี้ Performance ประเภทใดในเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยวิเคราะห์การใช้ไซต์ เครื่องมือวิเคราะห์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกในอินเตอร์เน็ตมาตรฐานและข้อมูลพฤติกรรมผู้เข้าชมโดยรวมและไม่ระบุชื่อ เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และที่อยู่ IP ของคุณไปยัง Google เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม รวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ และสร้างโปรไฟล์ของผู้เข้าชมรวมกันโดยใช้ข้อมูลสถิติประชากรและความสนใจของ Google Analytics นอกจากนี้ เรายังใช้ Google Display Network Impression Reporting เพื่อทำความเข้าใจว่าโฆษณาใดที่เราวางบนเว็บไซต์อื่นๆ ใน Google Display Network ทำงานได้ดีกว่ากันเพื่อช่วยให้เราสามารถดึงดูดผู้เข้าชมมายังเว็บไซต์ของเรา หากต้องการยกเลิกการติดตามโดย Google Analytics ในเว็บไซต์ทั้งหมด โปรดไปที่ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout หากต้องการลบคุกกี้ Performance กรุณาดูหัวข้อที่ 12

ประเภทที่ 3: คุกกี้ Functionality

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่คุณเลือก (เช่น ชื่อผู้ใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และแสดงคุณลักษณะที่ดีขึ้นและเป็นส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่าง เว็บไซต์อาจจะสามารถแสดงรายงานสภาพอากาศในท้องถิ่นหรือข่าวการจราจรให้คุณทราบ ได้โดยบันทึกพื้นที่ที่คุณอยู่ในขณะนั้นไว้ในคุกกี้ใดคุกกี้หนึ่ง คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้จดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ รูปแบบตัวอักษร และส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บไซต์ที่คุณสามารถกำหนดค่าเองได้ นอกจากนี้ ยังอาจนำมาใช้เพื่อให้บริการที่คุณขอ เช่น ชมวิดีโอหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บรวบรวมอาจไม่มีการระบุชื่อและไม่สามารถติดตามกิจกรรมการเรียกดูในเว็บไซต์อื่นๆ ได้

11.   เราใช้คุกกี้ Functionality ประเภทใดในเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณยินยอม เราจะวางคุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าของคุณ (คุกกี้ Preference) เพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกรายละเอียด (ประเทศ/อายุ และการตั้งค่าภาษา) ในหน้าเกตเวย์อีกครั้ง คุกกี้นี้ไม่เหมาะสมหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของคุณร่วมกับคนอื่น คุกกี้นี้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติหลังจาก 12 เดือน

นอกจากนี้ เราอาจใช้คุกกี้ Session ซึ่งเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่ช่วยผู้ใช้ในการไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ และจะจดจำการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ในระหว่างรอบการใช้งานดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบทันทีที่คุณออกจากเว็บไซต์

ประเภทที่ 4: คุกกี้ Targeting หรือคุกกี้ Advertising

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้ส่งโฆษณาที่ตรงกับตัวคุณและความสนใจของคุณได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการดูโฆษณา รวมถึงใช้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา ซึ่งมักจะถูกกำหนดตามเครือข่ายโฆษณาที่มีการยินยอมจากผู้ดำเนินการเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม และแบ่งปันข้อมูลนี้กับองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทโฆษณา บ่อยครั้งที่คุกกี้ Targeting หรือ Advertising จะได้รับการเชื่อมโยงกับการทำงานของเว็บไซต์ที่องค์กรอื่นให้บริการ เรายังใช้โซลูชั่นการตรวจสอบการโฆษณาผ่านผู้ให้บริการที่คัดเลือกแล้วเพื่อให้เราสามารถดูแลโฆษณาดิจิทัลของเราตามความปลอดภัยของแบรนด์ การโกงโฆษณา และความสามารถรับชมเพื่อคุ้มครองการลงทุนทางดิจิทัลของเรา

12.   เราใช้คุกกี้ Targeting หรือ Advertising ประเภทใดในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้ส่งเนื้อหาที่ตรงกับตัวคุณและความสนใจของคุณได้ดีขึ้นโดยขึ้นอยู่กับการเรียกดูเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ของคุณ รวมถึงคำหลักที่เราอาจรวบรวมได้จาก URL ของหน้าเว็บซึ่งคุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ที่อยู่ IP ของคุณ และโปรแกรมค้นหาที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุกกี้เหล่านี้ยังอาจใช้เพื่อส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายให้คุณ (ทั้งในเว็บไซต์นี้หรือเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) หรือจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นโฆษณา คุกกี้เหล่านี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกและจะทำหน้าที่จดจำเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม การเลือก "ยอมรับคุกกี้" ในประกาศว่าด้วยคุกกี้ที่แสดงให้คุณเห็นเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้เท่ากับคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ประเภทเหล่านี้ของเราสำหรับการโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้ กรุณาดูหัวข้อ "ฉันจะเลือกไม่ใช้คุกกี้โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร" ทางด้านล่าง ฉันจะปิดใช้งาน/เปิดใช้งานคุกกี้ได้อย่างไร

คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะโต้ตอบทั้งหมดในเว็บไซต์ได้ หากมีการปิดใช้งานคุกกี้

การจัดการคุกกี้มีหลายวิธี กรุณาดูคำแนะนำเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณหรือหน้าจอช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ใน Internet Explorer คุณสามารถไปที่แท็บเครื่องมือ/ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต/การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ตามที่คุณต้องการ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในต่างสถานที่ คุณจะต้องมั่นใจว่าแต่ละเบราว์เซอร์ได้รับการปรับให้เหมาะกับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

เบราว์เซอร์ใหม่บางเบราว์เซอร์มีคุณลักษณะที่จะวิเคราะห์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมความต้องการด้านความเป็นส่วนตัวของตนเองได้ คุณลักษณะเหล่านี้เรียกว่า "P3P" (แพลตฟอร์มการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว)

คุณสามารถลบคุกกี้ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์คุกกี้ของเบราว์เซอร์คุณได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่าง:

วิธีลบคุกกี้จากเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณ

 1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด Google Chrome
 2. ในมุมขวาบน คลิกที่ เมนู (Menu) 
 3. คลิก การตั้งค่า (Settings)  แสดงการตั้งค่าขั้นสูง (Show advanced settings)
 4. ในหัวข้อ “ความเป็นส่วนตัว (Privacy)” คลิก การตั้งค่าเนื้อหา (Content settings){
 5. ภายใต้ “คุกกี้ (Cookies)” คลิก คุกกี้และข้อมูลไซต์ทั้งหมด (All cookies and site data)
  • หากต้องการลบคุกกี้ทั้งหมด คลิก ลบทั้งหมด (Remove all)
  • หากต้องการลบบางคุกกี้ ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือไซต์แล้วคลิก  ที่ปรากฏขึ้นทางด้านขวา
  • คุณยังสามารถเลือกลบคุกกี้ทั้งหมดที่สร้างขึ้นระหว่างช่วงเวลาเฉพาะได้อีกด้วย

วิธีลบคุกกี้จากเบราว์เซอร์ Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

หากคุณไม่ได้กำลังใช้ Microsoft Windows Explorer คุณควรเลือก "คุกกี้ (cookies)" ในส่วน "ช่วยเหลือ (Help)" เพื่อดูข้อมูลตำแหน่งโฟลเดอร์คุกกี้

13.   ฉันจะเลือกไม่ใช้คุกกี้โฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร

ถ้าคุณเห็นโฆษณาใดๆ ของเราที่มีโลโก้นี้  - คุณจะสามารถควบคุมได้ว่าคุณจะรับโฆษณาประเภทนี้หรือไม่

นี่คือไอคอน AdChoices ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

เมื่อคลิกที่ไอคอน คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ให้บริการโฆษณาตามความสนใจในเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

คุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำงาน วิธีที่โฆษณาประเภทนี้สนับสนุนเนื้อหาสาธารณะ และเกี่ยวกับทางเลือกด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

หากคุณไม่ต้องการโฆษณาประเภทนี้ คุณสามารถคลิกไปยังหน้าทางเลือกผู้บริโภคเพื่อเลือกที่จะไม่ใช้บริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรมของไอคอน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการหรือลบคุกกี้ Targeted/Advertising ให้ไปที่ http://www.youradchoices.com/

14.   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากคุณเพื่อจัดหาบริการพิเศษที่คุณขอ รวมถึงบริการเพิ่มเติมที่อาจน่าสนใจ ตัวอย่าง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะต่อไปนี้

การสื่อสารด้านการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและของบริษัทในเครือ บริษัทสาขาและบริษัทแม่ของเรา รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารด้านการตลาดในอนาคตได้ทุกเมื่อ คุณอาจเลือกปฏิเสธได้โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 การยกเลิกการเป็นสมาชิก การเข้าถึง การสอบถาม และข้อมูลเพิ่มเติม ทางด้านล่าง

การวิเคราะห์การตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์การตลาดภายใน เช่น เพื่อประเมินแนวโน้มผู้บริโภคหรือสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อประเมินผลแคมเปญการตลาด หรือเพื่อวัดปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นประจำเมื่อเป็นไปได้เพื่อไม่ให้มีข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ทางธุรกรรม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบข้อซักถามและดำเนินการตามคำขอของคุณ รักษาบัญชีของคุณ และจัดการธุรกรรม เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อจากเราหรือตัวแทนของเรา หรือเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จ (เช่น การจัดส่ง)

การส่งต่อให้เพื่อน เมื่อคุณจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่งให้เรา เช่น เมื่อคุณขอให้เราส่งข้อมูลจากหนึ่งในเว็บไซต์ของเราให้ใครบางคน เราจะส่งข้อมูลที่คุณขอให้เราส่งไปยังบุคคลดังกล่าวเท่านั้น เราจะไม่ส่งการสื่อสารเพิ่มเติมให้พวกเขาจากการที่คุณให้ข้อมูลกับเรา คุณต้องรับรองว่าเพื่อนของคุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อได้ตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เขา/เธออาศัยอยู่เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลที่ร้องขอได้

15.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและแบ่งปันข้อมูลนั้นกับบุคคลภายนอกที่มีการปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอเท่านั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ ให้กับ:

a) บุคคลภายนอกที่คุณยินยอม

b) ผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วงของเรา ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือที่ทำหน้าที่ในนามของเราหรือที่จัดหาบริการให้เรา (เช่น การจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง การตลาดและการโฆษณา การประมวลผลบัตรเครดิตและข้อมูล การตรวจสอบอายุ การดูแลโฆษณาดิจิทัลของเราเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของแบรนด์ การตรวจสอบโฆษณาเพื่อลดความเสี่ยงในการโกง และอนุญาตให้การเข้าชม การพัฒนาซอฟต์แวร์ การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสำนักงาน กฎหมาย การบัญชี การสอบบัญชี และผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นๆ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของเรา) หากผู้ให้บริการและผู้รับจ้างช่วงดังกล่าวได้เข้าทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา และไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการทำหน้าที่ดังกล่าวในนามของเรา เพื่อจัดหาบริการให้เรา หรือตามที่กฎหมายกำหน

c) บุคคลภายนอกที่กำลังจัดหาหรือหาข้อมูลในฐานะตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตหรือได้รับการแต่งตั้งจากคุณโดยใช้การประเมินตามสมควรของเรา หรือ

d) เราจะขอรับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากคุณก่อนที่เราจะอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในเครือส่งข้อมูลด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายใดๆ ให้คุณ  

e) บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือของเรา ในกรณีการขาย การควบรวม การรวมกิจการ การเปลี่ยนการควบคุม การโอนสินทรัพย์จำนวนมาก การสนับสนุนทางการเงิน การปฏิรูปหรือการชำระบัญชีที่เราโอน ขาย หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเราแก่บุคคลภายนอกดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งคุณให้ไว้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และ

f) การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลภายนอกรายอื่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือที่เราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือเพื่อตรวจหา ปกป้อง หรือคุ้มครองเราและ/หรือบุคคลภายนอกจากข้อผิดพลาด การประมาทเลินเล่อ การทำผิดสัญญา การขโมย การฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นอันตราย เพื่อปฏิบัติตามความต้องการด้านการตรวจสอบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หรือเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเรา กระบวนการต่างๆ กฎหมาย หรือหน้าที่ตามสัญญา

ในกรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระดับการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

16.   พื้นที่สาธารณะในเว็บไซต์ของเรา

ปกติแล้ว ข้อมูลที่คุณโพสต์บนหรือผ่านพื้นที่สาธารณะของไซต์ (เช่น ห้องสนทนา กระดานข่าว กลุ่มสนทนา) หรือบนไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์คจะสามารถเข้าถึงได้และอาจมีการเก็บรวบรวมและใช้โดยบุคคลอื่น และอาจทำให้คุณได้รับข้อความที่ไม่ได้ร้องขอหรือการติดต่อจากผู้อื่น คุณไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเองในพื้นที่สาธารณะ (หรือที่มีการโต้ตอบ) ของไซต์นี้หรือไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้

17.   การรักษาความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เราได้ใช้กระบวนการทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางองค์กรตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารใดๆ ที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านมาให้แก่เรา ดังนั้น เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลสำคัญในการสื่อสารดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรานั้นไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีที่คุณอาจมีได้ลดน้อยลง) กรุณาแจ้งปัญหาดังกล่าวให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดในการติดต่อทางด้านล่างในกรณีที่เราเชื่อว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของเราไม่ลดน้อยลง เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องดังกล่าว หากการบอกกล่าวเช่นนี้มีความเหมาะสม เราจะพยายามแจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์นั้นๆ และหากเรามีที่อยู่อีเมลของคุณ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล

โปรดทราบว่าตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมการเผยแพร่และการใช้รหัสผ่านของคุณ ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บัญชีของคุณ และแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว

18.   การยกเลิกการเป็นสมาชิก การเข้าถึง การสอบถาม และข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณร้องขอและหากกฎหมายกำหนดให้เราดำเนินการดังกล่าว คุณอาจติดต่อเรา (โดยใช้รายละเอียดสำหรับการยกเลิกการเป็นสมาชิกทางด้านล่าง) และเราจะยืนยันให้ทราบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใดเกี่ยวกับคุณบ้าง ปรับปรุงข้อมูลของคุณ ลบข้อมูลของคุณ ดำเนินการตามคำขอไม่ใช้บริการที่เจาะจง (ซึ่งรวมถึงคำขอที่คุณได้เลือกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) และ/หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้

19.   ระยะเวลาการเก็บรักษา

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น 

หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกการสื่อสารนี้หรือจากการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับ  บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด   กรุณาติดต่อ: [email protected]

20.   การอนุญาตสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์

หากคุณให้อนุญาตเพื่อรับการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ Malissakiss โดยทั่วไป (เช่น โดยการเลือกรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษทางอีเมลเกี่ยวกับแบรนด์แอลกอฮอล์ชั้นนำอื่นๆ ของ Malissakiss) คุณอาจได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ที่คุณไม่ได้เจาะจงเลือกเป็นพิเศษในบางครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆ ของ Malissakiss

หากคุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียนใดๆ กรุณาติดต่อ:  บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัดอาคารสรชัย ชั้น 32 เลขที่ 23/126-127,23/132-133 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ [email protected]

21.   ส่วนติดต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยง การอ้างอิง และเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โปรดทราบว่าเรามีการควบคุมที่จำกัดหรือไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ได้ และประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์เหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง อ้างอิง หรือติดต่อที่คุณเข้าใช้

ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้จะได้รับการผนวกกับข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ตามที่จำเป็น ไม่มีสิ่งใดในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ที่จะสร้างหรือเพิ่มสิทธิ์หรือข้อเรียกร้องใดๆ (ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ตามความชอบธรรม หรือโดยประการอื่น) ที่บุคคลอาจมีตามกฎหมาย หรือต่อบริษัท หรือบุคคลภายนอกใดๆ หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของบริษัท นอกจากนี้ ไม่มีสิ่งใดในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ หรือการใช้งานใดๆ ที่จะก่อให้เกิดหรือเพิ่มหน้าที่ใดๆ หรือสร้างความรับผิดใดๆ ให้กับ บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด ซึ่งไม่ได้มีอยู่ภายใต้กฎหมาย

22.   คุณมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายแล้วหรือยัง                                    

 • ห้ามให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หากคุณยังไม่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย
 • หากเราเชื่อว่าคุณยังไม่มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย เราจะพยายามตามสมควรเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา 

23.   ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ใช้กับข้อมูลใดบ้าง

 • ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดย (และในนามของ) บริษัท บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการขายของผลิตภัณฑ์
 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์และออฟไลน์ตามที่คุณเลือกให้แก่เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อคุณลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา ติดต่อเรา ทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม เข้าร่วมการแข่งขัน และโพสต์ข้อมูลในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงที่ทำผ่านทางแอปพลิเคชั่นและเพจที่แสดงแบรนด์ Malissakiss ในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (อาทิ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) และแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (“ไซต์ Malissakiss”)
 • ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ยังใช้บังคับกับข้อเสนอและโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Malissakiss ที่ Malissakiss เป็นผู้ดำเนินการเองหรือมอบหมายผู้ให้บริการดำเนินการในนามของ Malissakiss โดยอาจส่งถึงคุณผ่านทางเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่นบุคคลที่สาม (“ไซต์ของบุคคลที่สาม”) ไซต์ของบุคคลที่สามอาจมีประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่ง Malissakiss จะไม่รับผิดชอบใดๆ โปรดอ่านนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์ของบุคคลที่สามก่อนเริ่มใช้งาน
 • ประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ยังใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแหล่งในเชิงพาณิชย์และ/หรือข้อมูลที่เข้าถึงได้โดยสาธารณชน อาทิ ตัวแทนจัดหาข้อมูล ฐานข้อมูลสาธารณะ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม
 • ดูหัวข้อที่ 5 หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากแหล่งดังกล่าว

24.   ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร               

 • ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ดังที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้   

25.   การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ผู้บริโภคของเราถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเราในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มระดับพรีเมียม เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับคุณเมื่อจำเป็น เพื่อให้เราสามารถจัดผลิตภัณฑ์และให้บริการกับคุณได้ รวมถึงเพื่อให้เราเข้าใจวิธีการบริโภคของคุณและวิเคราะห์แนวโน้มในหมู่ผู้บริโภคของเราในภาพรวม ทั้งนี้ เราพยายามที่จะปรับปรุงข้อเสนอที่เรามีให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงเนื้อหา บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา
 • หากคุณเลือกที่จะอนุญาต ข้อมูลที่เราอาจ (ขึ้นอยู่กับบริบท) เก็บรวบรวมจากคุณผ่านไซต์
  • ชื่อ
  • รายละเอียดในการติดต่อ (ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์)
  • ข้อมูลการซื้อ (บัตรเครดิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ที่อยู่จัดส่ง)
  • การยืนยันว่าอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายโดยใช้วันเกิดของคุณ
  • เพศ
  • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ โพสต์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณส่งให้กับไซต์ Malissakiss
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณสมัครใจมอบให้เรา
 • เมื่อคุณใช้งานไซต์นี้และไซต์อื่นๆ ของ Malissakiss (ซึ่งรวมถึงการเรียกดูเว็บไซต์ดังกล่าว) ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ เช่น หน้าที่คุณได้ชม ที่อยู่ IP ของคุณ วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชม นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้ด้วยเช่นกัน (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 6 ทางด้านล่าง)
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ รวมถึง:
  • ชื่อ
  • รายละเอียดในการติดต่อ (ที่อยู่ตามจริง) หรือที่อยู่ทางภูมิศาสตร์
  • อายุ (หรือช่วงอายุ)
  • นิสัยการเลือกซื้อ
  • ความชอบและข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่คุณสนใจ
  • ซึ่งเข้าถึงได้โดยสาธารณะ อาทิ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ บล็อก การโพสต์ข้อมูล ชื่อผู้ใช้หรือ ID สำหรับโซเชียลมีเดีย ภาพโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ในแต่ละกรณี
 • ข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมอาจได้รับการนำมารวมกันเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับคุณ
 • โปรดทราบว่า หากคุณแบ่งปันกิจกรรมของคุณผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ซึ่งใช้บังคับกับแพลตฟอร์มเหล่านั้น
 • การใช้เว็บไซต์นี้เท่ากับคุณยอมรับการใช้ข้อมูลดังกล่าวของเราตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้
 • หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวกับเราหรือใช้งานไซต์ หรือกรุณาแจ้งการคัดค้านให้เราทราบโดยใช้รายละเอียดในการติดต่อด้านล่างนี้

26.   การใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ "คุกกี้" เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และเพจโซเชียลมีเดียของเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้คุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยเราปรับปรุงการโฆษณาอีกด้วย การใช้คุกกี้ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตทั่วไป เช่น “ไฟล์ GIF” (หรือที่เรียกว่า “พิกเซล” “เว็บบัก” หรือ “เว็บบีคอน”)

รูปแบบของข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึง:

 • คุกกี้ของเว็บไซต์ซึ่งช่วยให้เรารวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมไซต์ของเรา โดยรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน หน้าเว็บของ Malissakiss ที่คุณได้เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนหน้าที่จะเข้ามายังไซต์ของ Malissakiss และที่อยู่ IP ของคุณ หมายเหตุ: เราแบ่งปันข้อมูลการใช้งานไซต์ให้กับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของ Malissakiss (อาทิ ผู้โฆษณา บริษัทโฆษณา เครือข่ายโฆษณา ฯลฯ) เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเหมาะสมยิ่งขึ้นและที่คุณอาจสนใจ ไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจตั้งค่าคุกกี้ของตนเองบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยให้ Malissakiss สามารถนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณเมื่อคุณเข้าชมไซต์ของ Malissakiss หรือไซต์ของบุคคลที่สาม
 • คุกกี้จากไซต์โซเชียลมีเดียและไซต์โฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามที่มีบริการโซเชียลมีเดีย (อาทิ การใช้ล็อกอินของโซเชียลมีเดียลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา) ทำให้เราสามารถแสดงโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจรับชมมากกว่า ข้อมูลโซเชียลมีเดียที่เราเก็บรวมรวมได้แก่: ชื่อผู้ใช้หรือหมายเลขอ้างอิง รูปโปรไฟล์ อายุ เพศ และข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันขณะใช้งานไซต์ของบุคคลที่สาม อาทิ เมื่อคุณกดปุ่ม “ชอบ (Like)” บน Facebook หรือรีทวิตบน Twitter
 • หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คุกกี้ของเรา โปรดดูหัวข้อที่ 6

หากคุณดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ หากคุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ โปรดดูหัวข้อที่ 12 และ 13 เพื่อค้นหาวิธีการปิดใช้งานคุกกี

27.   การใช้ที่อยู่ IP

เมื่อเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันอีเมลของคุณต้องใช้หน้าเว็บไซต์หรืออีเมลจากคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ควรได้รับข้อมูลที่อยู่โดยอัตโนมัติในที่ซึ่งส่งข้อมูล ข้อมูลนี้เรียกว่า "ที่อยู่ IP" คอมพิวเตอร์ของคุณ (IP ย่อมาจาก "Internet protocol" (อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล)) สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ISP) ที่อยู่ IP จะต่างกันทุกครั้งที่คุณเข้าสู่ระบบ เราจะไม่จัดเก็บที่อยู่ IP ในฐานข้อมูลกลาง ที่อยู่ IP เหล่านั้นจะได้รับการบันทึกลงในล็อกไฟล์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี

 ที่อยู่ IP อาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อระบุการเข้าถึงประเทศของบุคคล
 • เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการจัดการตำแหน่ง GEO IP ซึ่งอาจแสดงแผนที่ที่อยู่ IP ให้กับประเทศต่างๆ
 • เพื่อวินิจฉัยปัญหาด้านบริการหรือเทคโนโลยีที่รายงานโดยผู้ใช้หรือวิศวกรของเรา ซึ่งเกี่ยวกับที่อยู่ IP ที่ควบคุมโดยบริษัทเว็บไซต์ที่เจาะจงหรือ ISP
 • ส่งโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดตามพื้นที่ภูมิศาสตร์หรือข้อมูลที่ได้จากที่อยู่ IP ของคุณ โดยทั่วไป ที่อยู่ IP จำนวนมากจะเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัย หรือบริษัทชั้นนำในสถานที่หรือภูมิภาคที่เจาะจง นอกจากนี้ ข้อมูลรวมที่ได้จากที่อยู่ IP อาจได้รับการรายงานไปยังผู้โฆษณา
 • ประมาณจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากประเทศหรือภูมิภาคที่เจาะจงของโลก
 • ช่วยเหลือผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อติดตามประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายที่ผู้โฆษณาดำเนินงานในเว็บไซต์ของเรา เพื่อเยี่ยมชมและทำธุรกิจในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
 • ช่วยกำหนดว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาบางอย่างที่เราโฮสต์
 • ระบุว่าที่อยู่ IP ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (“บ็อต” หรือ “เว็บครอว์เลอร์”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นการตรวจสอบการโฆษณาที่ทำให้เราสามารถดูแลโฆษณาดิจิทัลของเราตามมาตรการด้านความปลอดภัยของแบรนด์ การโกงโฆษณา และความสามารถรับชม

28.   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น: เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อจัดหาข้อมูลและบริการพิเศษที่คุณร้องขอ ตลอดจนข้อมูลและบริการเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ

29.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • กรณีนี้อาจรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Malissakiss ซึ่งให้บริการแก่บริษัทของ Malissakiss และบริษัทอื่นๆ ของบุคคลภายนอกบางแห่ง แต่เฉพาะเมื่อบริษัทเหล่านั้นมีมาตรการป้องกันที่เพียงพอในการปกป้องและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และในบางกรณี เมื่อคุณได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น
 • ในบางกรณี นี่อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆ ภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป) ซึ่ง Malissakiss หรือบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Malissakiss หรือบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ ดำเนินการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขอบเขตที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการ เราจะดำเนินการดังกล่าวก็ต่อเมื่อเราได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับฝ่ายนั้นๆ และฝ่ายดังกล่าวได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวของเราดังที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา คุณเข้าใจอย่างครบถ้วนและยินยอมต่อการนำไปใช้และการถ่ายโอนดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับนี้ และประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับสมบูรณ์ของเรา

30.   ข้อมูลที่คุณโพสต์บนพื้นที่สาธารณะในเว็บไซต์ของเราและเพจโซเชียลมีเดียของเรา

 • โดยปกติแล้ว ข้อมูลที่คุณโพสต์ในหรือบนพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ (เช่น ห้องสนทนา กระดานข่าว และกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) รวมถึงเพจโซเชียลมีเดียของเรา (อาทิ เพจ Facebook และ Twitter) จะสามารถเข้าถึงได้แบบสาธารณะ และอาจได้รับการเก็บรวบรวมและนำไปใช้โดยบุคคลอื่น โปรดใช้ความระมัดระวังและอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลของคุณโดยผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ การใช้งานโดยบุคคลอื่นอาจเป็นการละเมิดทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้คุณมีความเสี่ยง เราจะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์ใดๆ ที่คุณทำขึ้นโดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้

31.   การรักษาความปลอดภัย

 • เราให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เราได้ใช้กระบวนการทางองค์กรและทางเทคโนโลยีตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลต่างๆ ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้
 • แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบการจัดเก็บข้อมูลได้ 100% หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการติดต่อของคุณกับเรานั้นไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น หากคุณรู้สึกว่าบัญชีต่างๆ ที่คุณอาจมีงานกับเรานั้นตกอยู่ในภาวะเสี่ยง) กรุณาแจ้งเตือนปัญหาดังกล่าวให้เราทราบโดยทันทีด้วยการติดต่อเราตามรายละเอียดสำหรับติดต่อทางด้านล่างนี้

เราไม่สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการส่งผ่านมาให้แก่เรา เราแนะนำว่าไม่ควรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ หรือข้อมูลสำคัญในการสื่อสารนั้นๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 16

32.   การยกเลิกการเป็นสมาชิก การเข้าถึง การสอบถาม และข้อมูลเพิ่มเติม

 • เมื่อคุณต้องการ และเมื่อกฎหมายกำหนด เราจะยืนยัน แบ่งปัน และ/หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของคุณก่อน
 • คุณสามารถเลือกที่จะร้องขอให้ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อเพื่อหยุดรับการสื่อสารทางการตลาดโดยตรง
 • หากคุณต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกเพื่อรับการสื่อสารจาก Malissakiss หรือเกี่ยวกับแบรนด์ของ Malissakiss กรุณาติดต่อ  [email protected]
 • โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณได้ในหัวข้อที่ 17

33.   ระยะเวลาการเก็บรักษา

 • เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่านั้น 

34.   ติดต่อเรา                    

หากคุณมีความคิดเห็น ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราได้ทาง

Back to Top